АПОСТОЛ АПРАКОСНИЙ

див. Апостол апракос

СЦОТ (Словник церковно-обрядової термінології) 

T: 0.056922571 M: 1 D: 1