ІЄРАРХІЯ ЦЕРКОВНА

Форма особливої участі й відповідальності в управлінні Церквою, яка базується на законодавчо й богословськи зієрархизованій участі у священстві Ісуса, виражена в ступенях: архиєрей - ієрей - диякон

СЦОТ (Словник церковно-обрядової термінології) 

ІЄРЕЙ →← ІЄРАРХ

T: 0.092583341 M: 3 D: 3