ІЗОБРАЗИТЕЛЬНИЙ

див. псалом зображальний

СЦОТ (Словник церковно-обрядової термінології) 

T: 0.073449362 M: 1 D: 1